Agro konsalting

“AAGRO” MMC  kahı və tərəvəzlərin yetişdiriləməsi sahəsində olan təcrübəsi ilə bölüşməyə hazırdır.

AAGRO  öz müştərilərinin, əməkdaşlıq etmək istəyən əkinçilərin və kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan hər kəsin, özəl istehsalatda istifadə üçün və ya satış üçün planlaşdırdığı məhsulların , yetişdiriləcək regiona görə növlərinin və sortlarının seçilməsində, torpaq analizi və sahənin əkinə hazırlanması, şitillərin hazırlanması və vegetasiya müddəti ərzində düzgün bitki qidalanması üzrə məsləhət və treninqlər təşkil edir.

 AAGRO şirkətinin ixsitaslaşdığı məhsullar, yəni, Kahı növləri və sortları üzrə “tam aqro servis” təmin olunur.