Emal və qablaşdırma

Şirkət tərəfindən istehsal olunan bütün məhsullar Avropa və beynəlxalq standartların tələblərinə cavab verən, yüksək texnologiyalı, müasir avadanlıqlar ilə təmin olunmuş istehsalat və yardımçı sahələrdə həyata keçirilir. Bu avadanlıqlar vasitəsi ilə emal, doğrama, yuma, qurutma, qablaşdırma və başqa istehsalat işləri yerinə yetirilir. İstehsalat və texniki proseslər çox mərhələli təhlükəsizlik sitemindən ibarət olub, istehsal etdiyimiz qida məhsullarını risklərdən və təhlükələrdən qorumaqla yanaşı, onların tam təhlükəsizliyini təmin edir. Hər məhsul yerli qanunvericilik və qaydalara, həmçinin beynəlxalq standartlara uyğun olaraq bütün sanitar normalara və qaydalara riayət etməklə hazırlanır.

Bizim şirkət daim sifarişçilərinin, müştərilərinin və istehlakçıların  sağlamlığının qayğısına qalır. Ona görə də, istehlakçılarının maksimum məmnuniyyətini təmin etmək üçün şirkət, məhsulların istehsal zamanı daima qida məhsullarıınn təhlükəsizliyi və yüksək keyfiyyətinə əməl olunması prinsipinə sadiq qalır.