Selderey (kərəviz)

Selderey gövdəsi (kərəviz, Bütöv)Açıq tara, (kq)
Selderey yarpağlari (kərəviz, Bütöv)Açıq tara, (kq)