Sarımsaq

Sarımsaq (Təmizlənmiş)Polietilen paket, (paket)
Sarımsaq (Bütöv)Açıq tara, (kq)