Kələm

Kələm (Doğranmış)Vakuum paket, (paket)
Kələm (Bütöv)Açıq tara, (kq)