Gül Kələm

Gül kələm (Doğranmış)Polietilen paket, (paket)
Gül kələm (Bütöv)Açıq tara, (kq)