Tərxun (Təmizlənmiş)Polietilen paket, (paket)
Tərxun (Bütöv)Açıq tara, (kq)