Şüyüd

Şüyüd (Təmizlənmiş)Polietilen paket, (paket)
Şüyüd (Bütöv)Açıq tara, (kq)