Nanə (Təmizlənmiş)Polietilen paket, (paket)
Nanə (Bütöv)Açıq tara, (kq)