Şomu/İspanaq (Təmizlənmiş)Polietilen paket, (paket)
Şomu/İspanaq (Bütöv)Açıq tara, (kq)