Cəfəri

Cəfəri (Təmizlənmiş)Polietilen paket, (paket)
Cəfəri (Bütöv)Açıq tara, (kq)